Detta gäller för rökfritt boende

Vi är måna om våra hyresgäster och om våra bostäder. Rökning och passiv rökning påverkar hälsan negativt. Dessutom sliter rökning hårt på ytskikt såsom tapeter, golv och andra interiörer och kan medföra dyr renovering vid utflyttning.

 

 

Sök lägenhet OsbyBostäder

Ditt ansvar som hyresgäst

Du som vill bo i en rökfri bostad skriver under ett avtal om att hålla bostaden rökfri och ansvarar också för att dina gäster och besökare följer rökförbudet under sitt besök. Ditt ansvar gäller även om du hyr ut din lägenhet i andra hand. Är du rökare är du lika välkommen som alla andra sökande, under förutsättning att du följer reglerna för bostaden. Detta gäller även för dina besökare.

Rökförbudet gäller dygnet runt under årets alla dagar. Om du eller någon av dina gäster bryter mot reglerna kommer du att få varningsbrev från oss. Om det sker upprepade gånger kan du sägas upp från din lägenhet och bli ersättningsskyldig för eventuella kostnader som uppstått i samband med rökningen.

Tänk på att Osbybostäder AB inte kan garantera att du inte utsätts för rök i din bostad eller i de allmänna utrymmena, exempelvis om någon bryter mot förbudet eller om utomstående röker exempelvis på allmän plats utanför fastigheten.

Ditt ansvar som hyresgäst

Du som vill bo i en rökfri bostad skriver under ett avtal om att hålla bostaden rökfri och ansvarar också för att dina gäster och besökare följer rökförbudet under sitt besök. Ditt ansvar gäller även om du hyr ut din lägenhet i andra hand. Är du rökare är du lika välkommen som alla andra sökande, under förutsättning att du följer reglerna för bostaden. Detta gäller även för dina besökare.

Rökförbudet gäller dygnet runt under årets alla dagar. Om du eller någon av dina gäster bryter mot reglerna kommer du att få varningsbrev från oss. Om det sker upprepade gånger kan du sägas upp från din lägenhet och bli ersättningsskyldig för eventuella kostnader som uppstått i samband med rökningen.

Tänk på att Osbybostäder AB inte kan garantera att du inte utsätts för rök i din bostad eller i de allmänna utrymmena, exempelvis om någon bryter mot förbudet eller om utomstående röker exempelvis på allmän plats utanför fastigheten.

Rökfria bostäder hos Osbybostäder AB

  • Fenixhuset, Kyrkogatan 1, Osby

Rökfria bostäder hos Osbybostäder AB

  • Fenixhuset, Kyrkogatan 1, Osby

Vad gäller i lägenheter som inte är rökfria?

Även i de fastigheter som inte har rökfria bostäder gäller rökförbud i allmänna utrymmen, såsom trappuppgångar, hissar, förråd, tvättstugor, samlingslokaler, källare och garage, och utomhus är det förbjudet att röka på eller intill lekplatser.