Husdjur är trevligt och kan vara ett bra sällskap. Tänk dock på att ha koll på ditt husdjur så att det inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen. Tänk också på att djuret inte ska springa löst inom fastigheten eller orsaka störande oljud. Lämna inte ditt husdjur utan tillsyn.

  • Om du har hund så tänk på var du rastar hunden och glöm inte att ta upp efter den.
  • Det är inte tillåtet att ha ormar/ödlor och akvarium i våra lägenheter utan OsbyBostäders godkännande.
  • Som hyresgäst får du inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken. Det lockar dit råttor, möss och annan ohyra.
  • Håll koll på din katt/hund så den inte hoppar ut från din balkong ner till grannen under. För att undvika detta kan du sätta nät på din balkong alternativt se till att hålla ditt husdjur inne och balkongdörren stängd.

Husdjur är trevligt och kan vara ett bra sällskap. Tänk dock på att ha koll på ditt husdjur så att det inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen. Tänk också på att djuret inte ska springa löst inom fastigheten eller orsaka störande oljud. Lämna inte ditt husdjur utan tillsyn.

  • Om du har hund så tänk på var du rastar hunden och glöm inte att ta upp efter den.
  • Det är inte tillåtet att ha ormar/ödlor och akvarium i våra lägenheter utan OsbyBostäders godkännande.
  • Som hyresgäst får du inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken. Det lockar dit råttor, möss och annan ohyra.
  • Håll koll på din katt/hund så den inte hoppar ut från din balkong ner till grannen under. För att undvika detta kan du sätta nät på din balkong alternativt se till att hålla ditt husdjur inne och balkongdörren stängd.