Grillregler

Endast grill med lock får användas och helst elgrill.

Grillen får inte placeras intill husfasaden och man bör se till att den inte står för nära brännbara föremål.

Lägenheter i markplan med uteplats

– Får använda kolgrill och gasolgrill (inte under ovanliggande balkong), eller elgrill.

– Kolgrill får endast tändas med eltändare som ansluts till jordfelsbrytare. Extern JFB till uttag finns att köpa om det inte redan finns, den kostnaden får man själv stå för. Tändvätska får inte användas.

Lägenheter med balkong eller terrass

-Får endast använda elgrill. Inte kolgrill och gasolgrill.

Lägenheter med inglasad balkong

-Får endast använda elgrill. Får inte använda gasol- eller kolgrill p.g.a. stor brandfara. Inglasad balkong räknas som lägenhetsutrymme. Risk finns för kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.

Engångsgrillar är inte tillåtna

-Engångsgrillar är helt olämpligt att använda då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända underlaget.

Checklista vid grillning – allmänt

-Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten.

-Vid användning av gasolgrill så ska gasoltuben förvaras skyddat från direkt solljus.

-Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.

-Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd

Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på markplan)

-Tänd kolgrillen med eltändare (tändvätska eller T-sprit får inte användas).

-Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud.

-Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den.

Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.

 

Grillregler

Endast grill med lock får användas och helst elgrill.

Grillen får inte placeras intill husfasaden och man bör se till att den inte står för nära brännbara föremål.

Lägenheter i markplan med uteplats

– Får använda kolgrill och gasolgrill (inte under ovanliggande balkong), eller elgrill.

– Kolgrill får endast tändas med eltändare som ansluts till jordfelsbrytare. Extern JFB till uttag finns att köpa om det inte redan finns, den kostnaden får man själv stå för. Tändvätska får inte användas.

Lägenheter med balkong eller terrass

-Får endast använda elgrill. Inte kolgrill och gasolgrill.

Lägenheter med inglasad balkong

-Får endast använda elgrill. Får inte använda gasol- eller kolgrill p.g.a. stor brandfara. Inglasad balkong räknas som lägenhetsutrymme. Risk finns för kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.

Engångsgrillar är inte tillåtna

-Engångsgrillar är helt olämpligt att använda då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända underlaget.

Checklista vid grillning – allmänt

-Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten.

-Vid användning av gasolgrill så ska gasoltuben förvaras skyddat från direkt solljus.

-Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.

-Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd

Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på markplan)

-Tänd kolgrillen med eltändare (tändvätska eller T-sprit får inte användas).

-Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud.

-Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den.

Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.