Riktlinjer

För att hyra en lägenhet hos Osbybostäder behöver man registrera sig i vår bostadskö och där skapa en intresseanmälan. Man får en kö-poäng för varje dag man varit registrerad. Observera att man måste logga in på ”mina sidor” och uppdatera sin intresseanmälan en gång varje kalenderår för att inte bli struken ur kön.

För att sedan bli erbjuden en lägenhet krävs det att man aktivt går in och anmäler sitt intresse på en ledig lägenhet som ligger ute på vår hemsida. Man kan max vara anmäld på 4st objekt åt gången. Alla lägenheter ligger ute för anmälan på vår hemsida i 7 dagar. Därefter avpubliceras lägenheten och alla anmälda sorteras i ordning av antal kö-poäng.

I detta läge görs en internkoll och därefter erbjuds de 10 översta personerna att komma på visning av lägenheten. Att komma på visning är ett krav för att kunna bli erbjuden kontraktsskrivning. Den som sedan tackar ja och har flest kö-poäng blir ombedd att skicka in intyg som styrker deras inkomst samt så begärs det in ett godkännande för att ta en kreditupplysning av den/de sökande.

Om den styrkta inkomsten är tillräcklig för att klara hyra och uppehälle samt kreditupplysningen är ok erbjuds kontraktsskrivning på vårt kontor.

Bo-direkt: I fall att ingen av de sökande på en lägenhet tackar ja så läggs lägenheten ut på vår hemsida igen som bo-direkt lägenhet. Då är det först till kvarn att anmäla sig. Den som anmäler sig först står först i kön att bli erbjuden visning av lägenhet. Lägenheten ligger ute på hemsidan tills ca 5-7 personer anmält sig, sedan avpubliceras lägenheten. Därefter sker internkoll, visning, styrkta inkomstuppgifter och kreditupplysning enligt samma rutin som för övriga lägenheter.

Nyproduktion

Uthyrningen för nybyggnation har samma krav gällande internkoll, styrkta inkomstuppgifter samt kreditupplysning. Däremot sker ingen visning i uthyrningsprocessen eftersom dessa lägenheter byggs samtidigt som uthyrningen pågår. Kontrakt skrivs på osedda lägenheter, uthyrarna försöker i möjligaste mån ge er den information ni kan behöva och svara på alla frågor. Det kommer att ges möjlighet att se lägenheterna längre fram när det börjar närma sig inflyttning. Det kontrakt som skrivs på gäller som vanligt med tre månaders uppsägning.

 

När uthyrningen startar kommer det att vara möjligt att anmäla sig på upp till 5 objekt, därefter kan ni även rangordna dessa utifrån vilken ni helst vill ha. Lägenheterna kommer att ligga ute på vår hemsida i 14 dagar sedan kommer de att avpubliceras och alla anmälda sorteras i ordning av antal kö-poäng. Vid erbjudande så kommer det att sorteras på de sökandes rangordning samt antal kö-poäng. Den med högst kö-poäng blir alltså erbjuden den lägenhet som den rangordnat högst och därmed kan någon annan bli erbjuden någon av de andra lägenheterna som den första personen rangordnat lägre

Nyproduktion

Uthyrningen för nybyggnation har samma krav gällande internkoll, styrkta inkomstuppgifter samt kreditupplysning. Däremot sker ingen visning i uthyrningsprocessen eftersom dessa lägenheter byggs samtidigt som uthyrningen pågår. Kontrakt skrivs på osedda lägenheter, uthyrarna försöker i möjligaste mån ge er den information ni kan behöva och svara på alla frågor. Det kommer att ges möjlighet att se lägenheterna längre fram när det börjar närma sig inflyttning. Det kontrakt som skrivs på gäller som vanligt med tre månaders uppsägning.

 

När uthyrningen startar kommer det att vara möjligt att anmäla sig på upp till 5 objekt, därefter kan ni även rangordna dessa utifrån vilken ni helst vill ha. Lägenheterna kommer att ligga ute på vår hemsida i 14 dagar sedan kommer de att avpubliceras och alla anmälda sorteras i ordning av antal kö-poäng. Vid erbjudande så kommer det att sorteras på de sökandes rangordning samt antal kö-poäng. Den med högst kö-poäng blir alltså erbjuden den lägenhet som den rangordnat högst och därmed kan någon annan bli erbjuden någon av de andra lägenheterna som den första personen rangordnat lägre