Jimmi Sjölander (C) Ordförande
Johnny Ahlqvist (S) Vice ordförande
Kennet Nordqvist (SD) Ledamot
Anna Catharina Ohlsson (C) Ledamot
Karin Augustsson (S) Ledamot
Bengt Larsson (M) Ersättare
Bengt-Åke Holmgren (S) Ersättare
Hans Persson (SD) Ersättare
Martin Kroon (KD) Ersättare
Lennart Hansson (S) Ersättare

Jimmi Sjölander (C) Ordförande
Johnny Ahlqvist (S) Vice ordförande
Kennet Nordqvist (SD) Ledamot
Anna Catharina Ohlsson (C) Ledamot
Karin Augustsson (S) Ledamot
Bengt Larsson (M) Ersättare
Bengt-Åke Holmgren (S) Ersättare
Hans Persson (SD) Ersättare
Martin Kroon (KD) Ersättare
Lennart Hansson (S) Ersättare