Miljö

En stor del av vårt hållbarhetsarbete gäller miljön, där vi är aktiva och driver på utvecklingen – både hos oss själva och genom de varor och tjänster som köps in.

 • OsbyBostäder är Miljödiplomerade, vilket innebär en årlig kontroll för att säkerställa ett aktivt arbete med ständiga förbättringar inom miljöarbetet.
 • Vi är med i det rikstäckande Klimatinitiativet där många av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag är med. Ambitionen är att sänka energianvändningen med 30% till 2030 från basåret 2007.
 • Vi arbetar för att all uppvärmning i våra fastigheter ska vara fossilfri. Vi är i dagsläget fossilfria till 98,4% men fortsätter utveckla våra fastigheter för att bli ännu bättre.
 • Alla våra belysningsarmaturer ska vara LED. Arbetet med att byta ut befintlig armatur pågår sedan några år tillbaka.
 • 100% av vår köpta elenergi kommer från ursprungsmärkt vattenkraft.
 • Alla våra personbilar ska vara elbilar, under 2021 byts den sista fossildrivna bilen ut.
 • Vi vill att våra hyresgäster ska kunna köra elbil och hjälper därför gärna till med parkering med laddningsmöjlighet.
 • Alla våra fastigheter har möjlighet till källsortering så att vi alla tillsammans kan minska vår klimatpåverkan.
 • För att minimera klimatavtrycket vid nybyggnation har vi valt att Svanenmärka projektet på Smitts Backe.

Miljöpolicy, PDF

Miljödiplom, PDF

Miljö

En stor del av vårt hållbarhetsarbete gäller miljön, där vi är aktiva och driver på utvecklingen – både hos oss själva och genom de varor och tjänster som köps in.

 • OsbyBostäder är Miljödiplomerade, vilket innebär en årlig kontroll för att säkerställa ett aktivt arbete med ständiga förbättringar inom miljöarbetet.
 • Vi är med i det rikstäckande Klimatinitiativet där många av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag är med. Ambitionen är att sänka energianvändningen med 30% till 2030 från basåret 2007.
 • Vi arbetar för att all uppvärmning i våra fastigheter ska vara fossilfri. Vi är i dagsläget fossilfria till 98,4% men fortsätter utveckla våra fastigheter för att bli ännu bättre.
 • Alla våra belysningsarmaturer ska vara LED. Arbetet med att byta ut befintlig armatur pågår sedan några år tillbaka.
 • 100% av vår köpta elenergi kommer från ursprungsmärkt vattenkraft.
 • Alla våra personbilar ska vara elbilar, under 2021 byts den sista fossildrivna bilen ut.
 • Vi vill att våra hyresgäster ska kunna köra elbil och hjälper därför gärna till med parkering med laddningsmöjlighet.
 • Alla våra fastigheter har möjlighet till källsortering så att vi alla tillsammans kan minska vår klimatpåverkan.
 • För att minimera klimatavtrycket vid nybyggnation har vi valt att Svanenmärka projektet på Smitts Backe.

Miljöpolicy, PDF

Miljödiplom, PDF

Social hållbarhet

OsbyBostäder vill vara en aktör som aktivt arbetar för att skapa ett social hållbart samhälle. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

 • Vi samarbetar med Osby kommuns Arbetsmarknadsenhet (AME) för att skapa arbetstillfällen till grupper och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 • Vi bygger bostäder till olika grupper. Under 2022 byggde vi 28st trygghetslägenheter för äldre (70+).
 • Vi anställer Tekniksprångspraktikanter två gånger per år, för att hjälpa ungdomar att studera till ingenjörer.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa trygga bostadsområden genom att se över t.ex. belysning, lås, parkeringar och utemiljöer som våra hyresgäster trivs i.

Arbetsmiljö

OsbyBostäder har ett arbetsmiljöledningssystem med kontroll och diplomering för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

 • Arbetsmiljöpolicy, mål och handlingsplan
 • Riskbedömningar av verksamheten
 • Utbildningar och arbetsrutiner

Arbetsmiljödiplom, PDF

Social hållbarhet

OsbyBostäder vill vara en aktör som aktivt arbetar för att skapa ett social hållbart samhälle. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

 • Vi samarbetar med Osby kommuns Arbetsmarknadsenhet (AME) för att skapa arbetstillfällen till grupper och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 • Vi bygger bostäder till olika grupper. Under 2022 byggde vi 28st trygghetslägenheter för äldre (70+).
 • Vi anställer Tekniksprångspraktikanter två gånger per år, för att hjälpa ungdomar att studera till ingenjörer.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa trygga bostadsområden genom att se över t.ex. belysning, lås, parkeringar och utemiljöer som våra hyresgäster trivs i.

Arbetsmiljö

OsbyBostäder har ett arbetsmiljöledningssystem med kontroll och diplomering för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

 • Arbetsmiljöpolicy, mål och handlingsplan
 • Riskbedömningar av verksamheten
 • Utbildningar och arbetsrutiner

Arbetsmiljödiplom, PDF