Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte. Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi bedömer att webbplatsen är helt tillgänglig.

Kan du inte använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om något innehåll från osbybostader.se eller hem.osbybostader.se inte är tillgängligt för dig:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila oss på info@osbybostader.se så försöker vi lösa problemet så snart som möjligt.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsynen gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Test av webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av osbybostader.se och hem.osbybostader.se
Senaste bedömningen gjordes den 10 februari 2021.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte. Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi bedömer att webbplatsen är helt tillgänglig.

Kan du inte använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om något innehåll från osbybostader.se eller hem.osbybostader.se inte är tillgängligt för dig:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila oss på info@osbybostader.se så försöker vi lösa problemet så snart som möjligt.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsynen gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Test av webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av osbybostader.se och hem.osbybostader.se
Senaste bedömningen gjordes den 10 februari 2021.