Källsortering

Genom källsortering och återvinning kan energi och användbara råvaror utvinnas ur vårt avfall och vi kan därmed spara på jordens resurser. Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön och ett mer hållbart samhälle med större miljötänkande.

Det ska vara lätt att sortera rätt

Att få ordning på sopsorteringen redan inne i hemmet underlättar och förenklar sorteringen ute i miljöstationen. Försök hitta smarta lösningar som fungerar i begränsade utrymmen.

Här finns en bra guide som hjälper dig att sortera rätt.

Försök ha plats till tre behållare

 • en till matavfall
 • en till brännbart
 • en som man kan samla alla förpackningar i

Behållaren till det brännbara avfallet kan vara lite mindre eftersom det efter all sortering inte finns så mycket kvar som räknas som brännbart. Till förpackningarna kan man då få plats med en hållare som är lite större.

Behållaren och påsarna som vi tillhandahåller till matavfallet ger luftflöde runt påsen som gör att matavfallet hålls torrare vilket motverkar mögel och dålig lukt. Det går bra att lägga en tidning i botten på påsen så att vätska inte riskerar att rinna ut.

Matolja får inte hällas ut i vasken/avloppet utan ska samlas upp i till exempel en PET-flaska och lämnas på återvinningscentralen.

Se film här.

Vid frågor eller behov av hjälp med större möbler och annat grovavfall kontakta ÖGRAB på 044-790 59 90 minst en vecka innan, så hämtar de grovavfallet.

Miljöstationer

I alla våra bostadsområden finns miljörum/miljöstationer. Genom att sortera dina sopor gör du en stor insats för miljön.

Exempel på avfall som lämnas i våra miljörum:

 • Brännbart – paketeras i påse och läggs i kärlet
 • Matavfall – förpackas i kompostpåsar av papper och läggs i kärlet
 • Tidningar – läggs löst i kärlet
 • Plastförpackningar – läggs löst i kärlet
 • Pappersförpackningar – viks ihop och läggs löst i kärlet
 • Metallförpackningar – läggs löst i kärlet
 • Glasförpackningar färgat/ofärgat – läggs löst i kärlet

Farligt avfall och mediciner

Vi kan inte ta emot farligt avfall, till exempel färgrester, nagellack, bilbatterier, lösningsmedel och mediciner. Det lämnar du istället till återvinningscentralen. Överblivna mediciner tar även alla apotek som säljer receptbelagda läkemedel emot.

Elavfall

Elavfall lämnas på återvinningscentralen. När du köper en ny elprodukt i butik kan du också lämna den gamla, till exempel tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller batteridrivna leksaker. Större elektronikbutiker är skyldiga att ta emot smått elavfall (upp till 25 centimeter i yttermått) oavsett om du köper några elprodukter eller inte.

Läs mer på ÖGRABs hemsida

Miljöstationer

I alla våra bostadsområden finns miljörum/miljöstationer. Genom att sortera dina sopor gör du en stor insats för miljön.

Exempel på avfall som lämnas i våra miljörum:

 • Brännbart – paketeras i påse och läggs i kärlet
 • Matavfall – förpackas i kompostpåsar av papper och läggs i kärlet
 • Tidningar – läggs löst i kärlet
 • Plastförpackningar – läggs löst i kärlet
 • Pappersförpackningar – viks ihop och läggs löst i kärlet
 • Metallförpackningar – läggs löst i kärlet
 • Glasförpackningar färgat/ofärgat – läggs löst i kärlet

Farligt avfall och mediciner

Vi kan inte ta emot farligt avfall, till exempel färgrester, nagellack, bilbatterier, lösningsmedel och mediciner. Det lämnar du istället till återvinningscentralen. Överblivna mediciner tar även alla apotek som säljer receptbelagda läkemedel emot.

Elavfall

Elavfall lämnas på återvinningscentralen. När du köper en ny elprodukt i butik kan du också lämna den gamla, till exempel tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller batteridrivna leksaker. Större elektronikbutiker är skyldiga att ta emot smått elavfall (upp till 25 centimeter i yttermått) oavsett om du köper några elprodukter eller inte.

Läs mer på ÖGRABs hemsida

Vid felsortering

Det är din skyldighet som hyresgäst hos oss att sortera dina sopor och avfall rätt. Skulle felsortering upptäckas som kan härledas till dig, kommer du att bli debiterad 1h arbetstid á 581kr.

Vid felsortering

Det är din skyldighet som hyresgäst hos oss att sortera dina sopor och avfall rätt. Skulle felsortering upptäckas som kan härledas till dig, kommer du att bli debiterad 1h arbetstid á 581kr.