Flytta in

Vi vet att du är ivrig att komma på plats i ditt nya hem så snabbt som möjligt, men vi vill passa på att tipsa om några saker som kan vara bra att känna till när det är dags att flytta in.

När kan du flytta in?

Du har rätt att flytta in 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar att gälla. Är inflyttningsdag en lördag, söndag eller helgdag sker inflyttning tidigast 12.00 den första vardagen efter helgen.

Tid för inflyttning sker efter överenskommelse med personal i kundtjänst.

Nycklar

Alla nycklar och eventuella taggar kvitteras ut i kundtjänsten på Östra Järnvägsgatan 5.

Inkoppling av el

Det här tar vi hand om åt dig. Vi har kontakt med nätleverantören och ser till att elen är påkopplad när du flyttar in. Därför är det bra om du säger till om du flyttar in tidigare eller senare än beräknat. Elleverantören får dina uppgifter av oss och räkningarna kommer direkt hem till dig.

Gå igenom lägenheten

När du flyttar in i en lägenhet är det viktigt att du själv kontrollerar om det finns några brister som inte finns med i besiktningsprotokollet. Kontakta oss så fort som möjligt och senast inom sju dagar om du hittar något.

Adressändra

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

  • Skatteverket
  • Adressändring

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på lägenhetsdörren eller på postboxen i entrén.

Flytta in

Vi vet att du är ivrig att komma på plats i ditt nya hem så snabbt som möjligt, men vi vill passa på att tipsa om några saker som kan vara bra att känna till när det är dags att flytta in.

När kan du flytta in?

Du har rätt att flytta in 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar att gälla. Är inflyttningsdag en lördag, söndag eller helgdag sker inflyttning tidigast 12.00 den första vardagen efter helgen.

Tid för inflyttning sker efter överenskommelse med personal i kundtjänst.

Nycklar

Alla nycklar och eventuella taggar kvitteras ut i kundtjänsten på Östra Järnvägsgatan 5.

Inkoppling av el

Det här tar vi hand om åt dig. Vi har kontakt med nätleverantören och ser till att elen är påkopplad när du flyttar in. Därför är det bra om du säger till om du flyttar in tidigare eller senare än beräknat. Elleverantören får dina uppgifter av oss och räkningarna kommer direkt hem till dig.

Gå igenom lägenheten

När du flyttar in i en lägenhet är det viktigt att du själv kontrollerar om det finns några brister som inte finns med i besiktningsprotokollet. Kontakta oss så fort som möjligt och senast inom sju dagar om du hittar något.

Adressändra

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

  • Skatteverket
  • Adressändring

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på lägenhetsdörren eller på postboxen i entrén.

Flytta ut

Säga upp ditt kontrakt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt antingen på en egenskriven uppsägning eller på det befintliga hyreskontraktet. Uppsägningstiden är tre månader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Ett avtal som exempelvis sägs upp någon gång under mars månad, upphör att gälla den 30 juni.

När någon avlider är uppsägningstiden en månad, under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet, i annat fall blir det tre månaders uppsägningstid.

Visning

När lägenheten är uppsagd har nya hyresgäster rätt att komma och titta på den. Även om du redan har flyttat så måste nya hyresgäster kunna titta på lägenheten fram tills ditt avtal löpt ut.

Besiktning

OsbyBostäder kommer att kontakta dig för att komma överens om tid för förbesiktning och slutbesiktning. Vid ombesiktning av lägenhet vid ej godkänd slutbesiktning debiterar vi dig 500kr. Vid ej godkänd slutbesiktning och kontraktstiden har löpt ut kommer städfirma att anlitas och du som hyresgäst kommer att debiteras 5000kr.

Städning

Lägenheten ska vara välstädad! Glöm inte att städa balkong och förrådsutrymmen samt eventuell förhyrd garageplats. Stäng alla fönster och vädringsluckor.

Senast 12.00 på avflyttningsdagen måste lägenheten vara noggrant städad och tömd. Då ska allt vara klart för den nya hyresgästens inflyttning.

Lämna lägenheten i bra skick

När du flyttar ut är det viktigt att du återställer lägenheten till det skick den var i när du flyttade in. Eventuella skador som finns i lägenheten ska rättas till. Om du inte åtgärdar fel kan du bli debiterad för skador i lägenheten.

Lämna nycklar

Nycklar lämnas på vårt kundcenter, Östra Järnvägsgatan 5, alternativt lämnas till besiktningsman vid slutbesiktning. Vi kontrollerar att rätt nycklar lämnas till oss så att den inflyttade hyresgästen får rätt nycklar. En kostnad tillkommer om det saknas nycklar eller om det är kopior.

El

Glöm inte att säga upp ditt el-avtal hos E:on samt hos eventuellt vald elleverantör.

Tv och bredband

Glöm inte att säga upp tv och bredband hos vald leverantör. Har du valt att använda digitalboxen från Tele2 så glöm inte att skicka tillbaka denna.

Flytta ut

Säga upp ditt kontrakt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt antingen på en egenskriven uppsägning eller på det befintliga hyreskontraktet. Uppsägningstiden är tre månader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Ett avtal som exempelvis sägs upp någon gång under mars månad, upphör att gälla den 30 juni.

När någon avlider är uppsägningstiden en månad, under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet, i annat fall blir det tre månaders uppsägningstid.

Visning

När lägenheten är uppsagd har nya hyresgäster rätt att komma och titta på den. Även om du redan har flyttat så måste nya hyresgäster kunna titta på lägenheten fram tills ditt avtal löpt ut.

Besiktning

OsbyBostäder kommer att kontakta dig för att komma överens om tid för förbesiktning och slutbesiktning. Vid ombesiktning av lägenhet vid ej godkänd slutbesiktning debiterar vi dig 500kr. Vid ej godkänd slutbesiktning och kontraktstiden har löpt ut kommer städfirma att anlitas och du som hyresgäst kommer att debiteras 5000kr.

Städning

Lägenheten ska vara välstädad! Glöm inte att städa balkong och förrådsutrymmen samt eventuell förhyrd garageplats. Stäng alla fönster och vädringsluckor.

Senast 12.00 på avflyttningsdagen måste lägenheten vara noggrant städad och tömd. Då ska allt vara klart för den nya hyresgästens inflyttning.

Lämna lägenheten i bra skick

När du flyttar ut är det viktigt att du återställer lägenheten till det skick den var i när du flyttade in. Eventuella skador som finns i lägenheten ska rättas till. Om du inte åtgärdar fel kan du bli debiterad för skador i lägenheten.

Lämna nycklar

Nycklar lämnas på vårt kundcenter, Östra Järnvägsgatan 5, alternativt lämnas till besiktningsman vid slutbesiktning. Vi kontrollerar att rätt nycklar lämnas till oss så att den inflyttade hyresgästen får rätt nycklar. En kostnad tillkommer om det saknas nycklar eller om det är kopior.

El

Glöm inte att säga upp ditt el-avtal hos E:on samt hos eventuellt vald elleverantör.

Tv och bredband

Glöm inte att säga upp tv och bredband hos vald leverantör. Har du valt att använda digitalboxen från Tele2 så glöm inte att skicka tillbaka denna.