En hemförsäkring är en stor trygghet för dig. Den är viktig för att du inte ska drabbas ekonomiskt om det till exempel brinner eller blir en vattenskada i din lägenhet eller hos någon av dina grannar. Den kan bland annat täcka eventuella skador på ägodelar i lägenheten, förrådet och andra gemensamma utrymmen som till exempel tvättstugan. Tänk också på att ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet.

En hemförsäkring kan även ge skydd vid till exempel resor. Olika försäkringsbolag har olika regler och förmåner. Här kan du läsa mer, få tips och jämföra olika bolag.

En hemförsäkring är en stor trygghet för dig. Den är viktig för att du inte ska drabbas ekonomiskt om det till exempel brinner eller blir en vattenskada i din lägenhet eller hos någon av dina grannar. Den kan bland annat täcka eventuella skador på ägodelar i lägenheten, förrådet och andra gemensamma utrymmen som till exempel tvättstugan. Tänk också på att ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet.

En hemförsäkring kan även ge skydd vid till exempel resor. Olika försäkringsbolag har olika regler och förmåner. Här kan du läsa mer, få tips och jämföra olika bolag.