Fakturaadress: Östra Järnvägsgatan 5, 283 41 Osby
Postadress: Box 21, 283 21 Osby

Bankgiro: 689-4141
Organisationsnummer: 556483-4751

E-faktura:

Mottagare: OsbyBostäder AB
Tjänsteleverantör: Pagero
GLN: 7309861002219
Mail: invoice-2422@s4fprogress.com

Fakturaadress: Östra Järnvägsgatan 5, 283 41 Osby
Postadress: Box 21, 283 21 Osby

Bankgiro: 689-4141
Organisationsnummer: 556483-4751

E-faktura:

Mottagare: OsbyBostäder AB
Tjänsteleverantör: Pagero
GLN: 7309861002219
Mail: invoice-2422@s4fprogress.com