Hyran betalas alltid i förskott. Var noga med att betala i god tid före den sista vardagen i månaden.
Du kan betala via:

För att betala via autogiro behöver du lägga in detta i din internetbank, skriv ut blanketten ovan eller kontakta vår kundtjänst.

Från och med 2020-11-12 erbjuder vi möjligheten att betala hyran med e-faktura. Logga in på din internetbank och registrera att du vill få hyresavierna som e-faktura. Därefter kommer du att få hyresavierna till din internetbank.

OBS!

Vid akuta problem med betalning av din hyra ring kundtjänst på 0479-417 440 så fort som möjligt innan hyresfakturan har förfallit.

Vid utebliven hyresbetalning lämnas ärendet till inkasso. Vid upprepade betalningsförseningar upphör ditt hyresavtal att gälla och hyresrätten är förverkad.

Hyran betalas alltid i förskott. Var noga med att betala i god tid före den sista vardagen i månaden.
Du kan betala via:

För att betala via autogiro behöver du lägga in detta i din internetbank, skriv ut blanketten ovan eller kontakta vår kundtjänst.

Från och med 2020-11-12 erbjuder vi möjligheten att betala hyran med e-faktura. Logga in på din internetbank och registrera att du vill få hyresavierna som e-faktura. Därefter kommer du att få hyresavierna till din internetbank.

OBS!

Vid akuta problem med betalning av din hyra ring kundtjänst på 0479-417 440 så fort som möjligt innan hyresfakturan har förfallit.

Vid utebliven hyresbetalning lämnas ärendet till inkasso. Vid upprepade betalningsförseningar upphör ditt hyresavtal att gälla och hyresrätten är förverkad.