Hur fungerar värmen i lägenheten?

Värmen styrs i första hand av utetemperaturen. Värmen går automatiskt i gång när det är under en viss temperatur utomhus. Det kan skilja sig i olika hus beroende på konstruktion och ålder. Väderstyrning påverkar också, som exempelvis hur mycket sol eller vind det är.

Dygnsmedeltemperaturen ska vara på 21 grader i lägenheten. Element har en termostat som känner av värmen i lägenheten. Om det blir kallare ute höjs temperaturen på vattnet fram till elementet.

I en del av våra lägenheter finns temperaturgivare installerat. Det är en temperaturgivare som sitter placerad på väggen mitt i lägenheten för att mäta innertemperaturen. Den hjälper till att reglera temperaturen på vattnet fram till elementet. Det är viktigt att denna givare inte flyttas.

Kalla element

När vi går över till kyligare månader på året eller vid plötsliga väderomslag kan lägenheten upplevas som lite kallare. Trots det kan elementen vara kalla.

När elementen värmt upp lägenheten och termostaten känner att det är 21 grader stängs de av och upplevs som kalla. Sjunker värmen under 21 grader igen startar elementen igen. Det behöver alltså inte betyda att värmen inte fungerar för att elementen är kalla.

Hur fungerar värmen i lägenheten?

Värmen styrs i första hand av utetemperaturen. Värmen går automatiskt i gång när det är under en viss temperatur utomhus. Det kan skilja sig i olika hus beroende på konstruktion och ålder. Väderstyrning påverkar också, som exempelvis hur mycket sol eller vind det är.

Dygnsmedeltemperaturen ska vara på 21 grader i lägenheten. Element har en termostat som känner av värmen i lägenheten. Om det blir kallare ute höjs temperaturen på vattnet fram till elementet.

I en del av våra lägenheter finns temperaturgivare installerat. Det är en temperaturgivare som sitter placerad på väggen mitt i lägenheten för att mäta innertemperaturen. Den hjälper till att reglera temperaturen på vattnet fram till elementet. Det är viktigt att denna givare inte flyttas.

Kalla element

När vi går över till kyligare månader på året eller vid plötsliga väderomslag kan lägenheten upplevas som lite kallare. Trots det kan elementen vara kalla.

När elementen värmt upp lägenheten och termostaten känner att det är 21 grader stängs de av och upplevs som kalla. Sjunker värmen under 21 grader igen startar elementen igen. Det behöver alltså inte betyda att värmen inte fungerar för att elementen är kalla.

Detta du kan göra för att få det varmare hemma

Det finns ett flertal saker du själv kan göra för att få det varmare i lägenheten. Nedan har vi listat några tips och råd om du upplever att det är kallt i lägenheten.

  • Finns det möbler, exempelvis en säng eller en soffa framför elementet? Eller har du tjocka gardiner framför termostatvredet? Det kan göra att termostaten på elementet känner av högre temperatur än vad rummet har och slår av. Flytta i så fall ut möblerna samt dra undan gardinerna så att de är åtminstone två decimeter från elementet.
  • Ha fönsterventilerna öppna och rena från damm och smuts.
  • Vrid på termostatvredet på elementet fram och tillbaka några gånger, ventilen kan ha fastnat i ett stängt läge under sommaren. Ställ sedan elementet i fullt öppet läge, det görs genom att vrida termostatvredet moturs tills det tar stopp.

Vad kan du göra om du tycker det är kallt?

Om det är kallt i lägenheten rekommenderar vi dig att prova tipsen ovan. Om du fortfarande har kallt eller dragigt under en längre period bör du höra av dig med en felanmälan till oss.

Kom ihåg att du ska mäta inomhustemperaturen innan du lägger en felanmälan. Det är temperaturen mitt i lägenheten som ska vara ungefär 20 grader.

Detta du kan göra för att få det varmare hemma

Det finns ett flertal saker du själv kan göra för att få det varmare i lägenheten. Nedan har vi listat några tips och råd om du upplever att det är kallt i lägenheten.

  • Finns det möbler, exempelvis en säng eller en soffa framför elementet? Eller har du tjocka gardiner framför termostatvredet? Det kan göra att termostaten på elementet känner av högre temperatur än vad rummet har och slår av. Flytta i så fall ut möblerna samt dra undan gardinerna så att de är åtminstone två decimeter från elementet.
  • Ha fönsterventilerna öppna och rena från damm och smuts.
  • Vrid på termostatvredet på elementet fram och tillbaka några gånger, ventilen kan ha fastnat i ett stängt läge under sommaren. Ställ sedan elementet i fullt öppet läge, det görs genom att vrida termostatvredet moturs tills det tar stopp.

Vad kan du göra om du tycker det är kallt?

Om det är kallt i lägenheten rekommenderar vi dig att prova tipsen ovan. Om du fortfarande har kallt eller dragigt under en längre period bör du höra av dig med en felanmälan till oss.

Kom ihåg att du ska mäta inomhustemperaturen innan du lägger en felanmälan. Det är temperaturen mitt i lägenheten som ska vara ungefär 20 grader.