Parkeringsövervakning från den 1 oktober 2020!

Från och med den första oktober 2020 kommer övervakning att starta på följande adresser i Osby.

• Filosofvägen/Södra Portgatan
• Norra infartsgatan 1
• Fabriksgatan 5/Västra Storgatan 23
• Smedjegatan 4

Hyr din plats!

Om du som hyresgäst redan idag vill säkra din plats på parkeringen där du bor kan du antingen gå in på vår hemsida osbybostader.se och hitta lediga P-platser eller höra av dig till vårt Kundcenter 0479–528 420 för att få hjälp med att hyra din parkeringsplats.  

Bakgrund

Osbybostäder har under våren 2020 påbörjat ett arbete för att skapa ordning på våra parkeringsplatser. Genom att samarbeta med parkeringsbolaget Aimo Park kommer vi framöver kontrollera att de bilar som står på våra parkeringar har giltiga parkeringstillstånd. Det kommer att finnas gästparkeringar där det är möjligt att ordna. På gästparkeringarna är det endast tillåtet att stå som besökare. 

Innan någon övervakning börjar kommer följande att göras

  • Aimopark sätter upp skyltar vid infarterna till parkeringarna
  • Osbybostäder sätter upp parkeringsskyltar på de hyrda p-platserna
  • Information delas ut till berörda fastigheter/hyresgäster om vilket datum övervakningen börjar
Tillbaka