OsbyBostäder AB medverkar i Allmännyttans klimatinitiativ

OsbyBostäder AB medverkar i Allmännyttans klimatinitiativ.Allmännyttans klimatintiativ är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i intiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fosilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.Hittills har 67 allmännyttiga bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet har anslutit sig.

Läs mer på: https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/

Tillbaka