Information om hyreshöjning 2024

INFORMATION OM DIN HYRA

2024-års hyresförhandlingar mellan Osbybostäder AB och Hyresgästföreningen är nu klara.

Parterna har enats om att hyrorna höjs med 4,99 % (varmhyra) och 3,25% (kallhyra).

Hyreshöjningen gäller från och med 2024-01-01, höjningen för januari månad kommer att

aviseras retroaktivt på februarifakturan.

Detta gäller ej parkeringsplatser eller garage.

Tillbaka