Information om hyreshöjning 2022

Hyresförhandling mellan Osbybostäder AB och Hyresgästföreningen om 2022 års hyror är nu klar.  

Efter medling av Hyresmarknadskommittén har Osbybostäder och Hyresgästföreningen enats om en hyreshöjning om 1,98 % från den första januari 2022.  

Hyreshöjningen för första kvartalet 2022 kommer att aviseras retroaktivt på hyran för april. 

Med vänlig hälsning  

Osbybostäder AB 

Tillbaka