Information om din hyra!

Årets hyresförhandlingar mellan Osbybostäder AB och Hyresgästföreningen är nu klara.

Parterna har enats om att hyrorna höjs med 0,75 % fr.o.m. 2021-01-01. Därtill höjs hyran med 15 kr per lägenhet och månad för att täcka extrakostnader för avfallshanteringen.

Höjningarna gäller från och med 2021-01-01.

Med vänlig hälsning

Osbybostäder AB

Tillbaka