Information om hyreshöjning 2023

Efter hyresförhandling med Hyresgästföreningen har hyresnivån för 2023 fastställts. Hyreshöjningen blir 3,25 %. Varje lägenhet påförs också en hyreshöjning genom ett s.k. kristillägg på 110 kr/månad. Kristillägget är tidsbegränsat och gäller under hela 2023.

Lägenheter med kallhyra påförs inget kristillägg. Lägenheterna på Göingegatan 1 A-J i Lönsboda omfattas av kristillägget först under februari månad när lägenheterna blir lägenheter med varmhyra.

Hyreshöjningen gäller från den första januari 2023.  Hyreshöjningen för januari månad kommer aviseras retroaktivt på februari månad.

Detta gäller ej parkeringsplatser/garage eller lokaler.

Med vänlig hälsning

Osbybostäder AB

Tillbaka