Från och med den 1 juni 2021 startar parkeringsövervakningen på följande adresser:

Köpmannagatan 2, Killeberg

Storgatan 67, Killeberg

Ådalsgatan 1 & 8, Killeberg

Osbybostäder har under våren 2020 påbörjat ett arbete med att få ordning på våra parkeringsplatser. Genom att samarbeta med parkeringsbolaget Aimo Park kommer vi framöver kontrollera dessa områden att de bilar som står på våra parkeringar har giltiga parkeringstillstånd. Om man inte har ett giltig parkeringstillstånd så kommer böter att utdelas av Aimopark. Om du inte hyr en parkeringsplats hos oss i dagsläget, vänligen ta kontakt med kundcenter på telefon: 0479–528 420 för att få hjälp med att hyra din parkeringsplats.  

Om du redan hyr en parkeringsplats hos oss men saknar p-tillstånd via Aimo-park, hör av dig till oss på kundcenter!

Tillbaka