För att minska risken för smittspridning åtgärdar vi endast akuta felanmälningar från den 28 oktober

Från och med 28 oktober kommer vi inte att besöka lägenheter annat än för att åtgärda akuta fel. Detta för att minska risken för smittspridning.

Hjälp till att minska risk för att sprida smitta

  • Tvätta händer med tvål och varmt vatten noga och ofta. Använd gärna handsprit.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller uppvisar symtomen ovan
  • Nys och hosta i pappersnäsduk eller i armvecket. Släng sedan näsduken.
  • Undvik att ta i ansikte, ögon och mun med dina händer.
  • Håll en lagom, respektfull distans till dina medmänniskor.
Tillbaka