22/9 har vi stängt pga utbildning

Bevattningsförbudet upphävt i Osby

Bevattningsförbudet i Osby kommun hävs från och med den 2 september 2020, då både vattenförsörjning och vattenförbrukning nu anses vara stabila nog.

Läs mer https://www.sbvt.se/

Höstens Tekniksprångare!

I höst gör John Pedersen från Loshult sin praktik på Osbybostäder inom ramen för den nationella satsningen Tekniksprånget! 
John kommer att praktisera hos oss under cirka 4 månader.

Vi hälsar John välkommen!

Bakgrund

Tekniksprånget är en nationell satsning som syftar till att fler ungdomar ska intressera sig för högre tekniska utbildningar. Praktiken är öppen för dem som gått NA/TE och är under 21 år.

Genom tekniksprånget ges chansen att utforska ingenjörsyrket, få en mentor, värdefulla kontakter och dessutom tjäna 15 500 kr i månaden. Totalt medverkar över 200 arbetsgivare på 100 platser runt om i landet.

Läs mer på https://teknikspranget.se/

Tekniksprånget

Kontoret håller stängt idag 24/8 pga utbildning.

Kontoret håller stängt idag måndag den 24 augusti 2020.

Välkommen åter imorgon den 25 augusti.

Vänligen Osbyostäder AB.

Parkeringsövervakning på Norra Infartsgatan 19 och Smedjegatan 3

Från och med den första september 2020 kommer övervakning att starta på följande adresser i Osby.

 • Norra Infartsgatan 19
 • Smedjegatan 3

Hyr din plats!

Om du som hyresgäst redan idag vill säkra din plats på parkeringen där du bor kan du antingen gå in på vår hemsida osbybostader.se och hitta lediga P-platser eller höra av dig till vårt Kundcenter 0479–528 420 för att få hjälp med att hyra din parkeringsplats.  

Bakgrund

Osbybostäder har under våren 2020 påbörjat ett arbete för att skapa ordning på våra parkeringsplatser. Genom att samarbeta med parkeringsbolaget Aimo Park kommer vi framöver kontrollera att de bilar som står på våra parkeringar har giltiga parkeringstillstånd. Det kommer att finnas gästparkeringar där det är möjligt att ordna. På gästparkeringarna är det endast tillåtet att stå som besökare. 

Innan någon övervakning börjar kommer följande att göras

 • Aimopark sätter upp skyltar vid infarterna till parkeringarna
 • Osbybostäder sätter upp parkeringsskyltar på de hyrda p-platserna
 • Information delas ut till berörda fastigheter/hyresgäster om vilket datum övervakningen börjar

Impregnering av tak m.m i Lönsboda och Killeberg under vecka 32.

Under veckan kommer tak att impregneras på följande adresser

Lönsboda:

 • Uranusvägen 3
 • Gamla Toshultsvägen 2 och 4

Killeberg:

 • Ådalsgatan 1 och 8

Missfärgat vatten i Killeberg/Loshult 22 jul – 7 aug

SBVT informerar om att

“abonnenter i Killeberg tidvis drabbats av att dricksvattnet varit mer eller mindre missfärgat, vilket vi beklagar. Vi är medvetna om att ledningsnätet inte motsvarar den standard som vi skulle önska och det är något vi arbetar långsiktigt med efter beslutade investeringsplaner.

Missfärgningen uppstår då järn och mangan, som avsatts på insidan i vattenledningarna, släpper från ledningen och blandas med vattnet. Detta kan ske av olika orsaker, vattenläckor som medför att vattnet rusar i ledningarna, tillfälliga avstängningarna som gör att vattnet ändrar riktning i ledningssystemet eller större uttag till exempel vid brandbekämpning, påfyllning av pooler med mera.

Då grundvattennivåerna för tillfället är låga och tillgången på vatten i Killeberg är begränsad kan vi tyvärr inte genomföra spolningar ute på ledningsnätet som annars är en åtgärd som minskar problemet.

Missfärgningen är ofarlig och vi uppmanar drabbade att spola i kallvattenkranen 20-30 minuter.”

Läs mer på SBVT.se

Bevattningsförbud i Osby kommun 17 juni – 31 augusti!

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) har beslutat om bevattningsförbud i Osby kommun under perioden 17 juni – 31 augusti. Förbudet berör samtliga VA-abonnenter i Osby och Lönsboda tätort samt byarna Killeberg, Loshult, Hökön och Visseltofta.

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare för de som har kommunalt dricksvatten och innebär följande:

– Det är inte tillåtet att använda vattenslang eller vattenspridare för bevattning. Däremot är det tillåtet att använda vattenkanna. 

– Det är inte tillåtet att fylla på sin pool med dricksvatten, detsamma gäller uppblåsbara pooler, badtunnor och spabad. Vi rekommenderar er att istället besöka utomhusbad, simhallar, hav och badsjöar.

– Det är inte tillåtet att tvätta sin bil med vattenslang eller högtrycksvätt, däremot är det ok att tvätta i automattvättar som återanvänder tvättvattnet. 

– Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt eller slang för rengöring av fasader, altaner och liknande. 

För mer information se https://www.sbvt.se/

Information om parkeringsplatser

Osbybostäder har under våren påbörjat ett arbete för att skapa ordning på våra parkeringsplatser. Genom att samarbeta med parkeringsbolaget Aimo Park kommer vi framöver kontrollera att de bilar som står på våra parkeringar har giltiga parkeringstillstånd. Det kommer att finnas gästparkeringar där det är möjligt att ordna. På gästparkeringarna är det endast tillåtet att stå som besökare. 

Innan någon övervakning börjar kommer följande att göras

 • Aimopark sätter upp skyltar vid infarterna till parkeringarna.
 • Osbybostäder sätter upp parkeringsskyltar på de hyrda p-platserna.
 • Information delas ut till berörda fastigheter/hyresgäster om vilket datum övervakningen börjar

Här börjar P-övervakningen!

Från och med den första juli 2020 kommer övervakning att starta på följande adresser i Osby.

 • Västra Storgatan 25 A-B
 • Hemdalsvägen

Hyr din plats!

Om du som hyresgäst redan idag vill säkra din plats på parkeringen där du bor kan du antingen gå in på vår hemsida osbybostader.se och hitta lediga P-platser under fliken “sök bostad/lediga P-platser” eller höra av dig till vårt Kundcenter 0479-528 420 för att få hjälp med att hyra din parkeringsplats.  

Med vänlig hälsning Osbybostäder AB