Allmännyttans digitaliseringsinitiativ

Osbybostäder medverkar i allmännyttans digitaliseringsinitiativ!

Osbybostäder AB har anslutit sig till Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Det är en treårig satsning som vill accelerera digitaliseringen i allmännyttan. Initiativet är ett resultat av Allmännyttans digitala agenda som har som mål att bygga upp kompetens för att SABOs medlemsföretag ska bli starkare aktörer driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor samt stödja digitalisering i medlemsbolagen.

Läs mer på https://www.sabo.se/allmannyttan-vill-leda-digitaliseringen-i-branschen/

Tillbaka