2022 årets hyresförhandlingar

Osbybostäder AB och Hyresgästföreningen har pågående förhandlingar om höjning av hyror inför 2022. Förhandlingarna har inte lett till någon överenskommelse ännu och nu dragit ut på tiden på grund av orsaker utanför bolagets rådighet.
Osbybostäder AB kommer därför att avisera hyror för januari enligt nu gällande hyror. Osbybostäder AB har yrkat på nya hyror från den 1 januari 2022 mot bakgrund av att bolaget har ökade kostnader från första dagen 2022, så vi vill redan nu informera alla hyresgäster att förbereda sig på retroaktiva aviseringar av hyror när en överenskommelse väl är klar.

Kent Lundén – VD

Tillbaka