Inlägg

Varmvatten otillgängligt i delar av Osby

Flera områden i Osby saknar varmvatten efter att ett grävarbete har orsakat en brytning i fjärrvärmeledningarna.
Avbrottets omfattning är okänd. Byggnader på Skolgatan och Torvgatan har konstaterats vara påverkade av avbrottet.

Inga uppskattningar om när avbrottet har avhjälpts har framkommit.