Tekniskt avbrott för telefon till Osbybostäder

Telefon till Osbybostäder felanmälan har ett tekniskt avbrott.
Vi kan för närvarande inte ge ett besked på när telefonen är tillbaka i drift.

Behöver du göra en felanmälan hänvisar vi dig till vår mailadress Info@osbybostader.se

Parkeringsövervakning från den 1 oktober 2020!

Från och med den första oktober 2020 kommer övervakning att starta på följande adresser i Osby.

• Filosofvägen/Södra Portgatan
• Norra infartsgatan 1
• Fabriksgatan 5/Västra Storgatan 23
• Smedjegatan 4

Hyr din plats!

Om du som hyresgäst redan idag vill säkra din plats på parkeringen där du bor kan du antingen gå in på vår hemsida osbybostader.se och hitta lediga P-platser eller höra av dig till vårt Kundcenter 0479–528 420 för att få hjälp med att hyra din parkeringsplats.  

Bakgrund

Osbybostäder har under våren 2020 påbörjat ett arbete för att skapa ordning på våra parkeringsplatser. Genom att samarbeta med parkeringsbolaget Aimo Park kommer vi framöver kontrollera att de bilar som står på våra parkeringar har giltiga parkeringstillstånd. Det kommer att finnas gästparkeringar där det är möjligt att ordna. På gästparkeringarna är det endast tillåtet att stå som besökare. 

Innan någon övervakning börjar kommer följande att göras

 • Aimopark sätter upp skyltar vid infarterna till parkeringarna
 • Osbybostäder sätter upp parkeringsskyltar på de hyrda p-platserna
 • Information delas ut till berörda fastigheter/hyresgäster om vilket datum övervakningen börjar

Parkeringsövervakning på Norra Infartsgatan 19 och Smedjegatan 3

Från och med den första september 2020 kommer övervakning att starta på följande adresser i Osby.

 • Norra Infartsgatan 19
 • Smedjegatan 3

Hyr din plats!

Om du som hyresgäst redan idag vill säkra din plats på parkeringen där du bor kan du antingen gå in på vår hemsida osbybostader.se och hitta lediga P-platser eller höra av dig till vårt Kundcenter 0479–528 420 för att få hjälp med att hyra din parkeringsplats.  

Bakgrund

Osbybostäder har under våren 2020 påbörjat ett arbete för att skapa ordning på våra parkeringsplatser. Genom att samarbeta med parkeringsbolaget Aimo Park kommer vi framöver kontrollera att de bilar som står på våra parkeringar har giltiga parkeringstillstånd. Det kommer att finnas gästparkeringar där det är möjligt att ordna. På gästparkeringarna är det endast tillåtet att stå som besökare. 

Innan någon övervakning börjar kommer följande att göras

 • Aimopark sätter upp skyltar vid infarterna till parkeringarna
 • Osbybostäder sätter upp parkeringsskyltar på de hyrda p-platserna
 • Information delas ut till berörda fastigheter/hyresgäster om vilket datum övervakningen börjar

Impregnering av tak m.m i Lönsboda och Killeberg under vecka 32.

Under veckan kommer tak att impregneras på följande adresser

Lönsboda:

 • Uranusvägen 3
 • Gamla Toshultsvägen 2 och 4

Killeberg:

 • Ådalsgatan 1 och 8

Missfärgat vatten i Killeberg/Loshult 22 jul – 7 aug

SBVT informerar om att

“abonnenter i Killeberg tidvis drabbats av att dricksvattnet varit mer eller mindre missfärgat, vilket vi beklagar. Vi är medvetna om att ledningsnätet inte motsvarar den standard som vi skulle önska och det är något vi arbetar långsiktigt med efter beslutade investeringsplaner.

Missfärgningen uppstår då järn och mangan, som avsatts på insidan i vattenledningarna, släpper från ledningen och blandas med vattnet. Detta kan ske av olika orsaker, vattenläckor som medför att vattnet rusar i ledningarna, tillfälliga avstängningarna som gör att vattnet ändrar riktning i ledningssystemet eller större uttag till exempel vid brandbekämpning, påfyllning av pooler med mera.

Då grundvattennivåerna för tillfället är låga och tillgången på vatten i Killeberg är begränsad kan vi tyvärr inte genomföra spolningar ute på ledningsnätet som annars är en åtgärd som minskar problemet.

Missfärgningen är ofarlig och vi uppmanar drabbade att spola i kallvattenkranen 20-30 minuter.”

Läs mer på SBVT.se