Inlägg av Kent Lundén

Missfärgat vatten i Killeberg/Loshult 22 jul – 7 aug

SBVT informerar om att “abonnenter i Killeberg tidvis drabbats av att dricksvattnet varit mer eller mindre missfärgat, vilket vi beklagar. Vi är medvetna om att ledningsnätet inte motsvarar den standard som vi skulle önska och det är något vi arbetar långsiktigt med efter beslutade investeringsplaner. Missfärgningen uppstår då järn och mangan, som avsatts på insidan […]

Bevattningsförbud i Osby kommun 17 juni – 31 augusti!

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) har beslutat om bevattningsförbud i Osby kommun under perioden 17 juni – 31 augusti. Förbudet berör samtliga VA-abonnenter i Osby och Lönsboda tätort samt byarna Killeberg, Loshult, Hökön och Visseltofta. Bevattningsförbudet gäller tillsvidare för de som har kommunalt dricksvatten och innebär följande: – Det är inte tillåtet att använda vattenslang eller […]

Information om parkeringsplatser

Osbybostäder har under våren påbörjat ett arbete för att skapa ordning på våra parkeringsplatser. Genom att samarbeta med parkeringsbolaget Aimo Park kommer vi framöver kontrollera att de bilar som står på våra parkeringar har giltiga parkeringstillstånd. Det kommer att finnas gästparkeringar där det är möjligt att ordna. På gästparkeringarna är det endast tillåtet att stå […]