Information till boende i Fabriksgatan 5 och Västra Storgatan 23 om avstängning av vatten

Underhåll av vattensystemen i byggnaderna kommer att pågå under dagen 2020-10-15 i Fabriksgatan 5 och Västra Storgatan 23.

Detta innebär att hushållen på ovan nämnda adresser kommer att avbrott i sin vattenförsörjning under dagen.

Tekniskt avbrott för telefon till Osbybostäder

Telefon till Osbybostäder felanmälan har ett tekniskt avbrott.
Vi kan för närvarande inte ge ett besked på när telefonen är tillbaka i drift.

Behöver du göra en felanmälan hänvisar vi dig till vår mailadress Info@osbybostader.se

Vatten avstängt den 7 oktober på Skolgatan i Osby

Meddelande från SBVT:

På grund av ett akut underhållsarbete på Skolgatan i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av idag den 7/10 kl 14:15.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart idag ca kl 15:15.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson 010-211 97 60

Varmvatten otillgängligt i delar av Osby

Flera områden i Osby saknar varmvatten efter att ett grävarbete har orsakat en brytning i fjärrvärmeledningarna.
Avbrottets omfattning är okänd. Byggnader på Skolgatan och Torvgatan har konstaterats vara påverkade av avbrottet.

Inga uppskattningar om när avbrottet har avhjälpts har framkommit.

Parkeringsövervakning från den 1 oktober 2020!

Från och med den första oktober 2020 kommer övervakning att starta på följande adresser i Osby.

• Filosofvägen/Södra Portgatan
• Norra infartsgatan 1
• Fabriksgatan 5/Västra Storgatan 23
• Smedjegatan 4

Hyr din plats!

Om du som hyresgäst redan idag vill säkra din plats på parkeringen där du bor kan du antingen gå in på vår hemsida osbybostader.se och hitta lediga P-platser eller höra av dig till vårt Kundcenter 0479–528 420 för att få hjälp med att hyra din parkeringsplats.  

Bakgrund

Osbybostäder har under våren 2020 påbörjat ett arbete för att skapa ordning på våra parkeringsplatser. Genom att samarbeta med parkeringsbolaget Aimo Park kommer vi framöver kontrollera att de bilar som står på våra parkeringar har giltiga parkeringstillstånd. Det kommer att finnas gästparkeringar där det är möjligt att ordna. På gästparkeringarna är det endast tillåtet att stå som besökare. 

Innan någon övervakning börjar kommer följande att göras

  • Aimopark sätter upp skyltar vid infarterna till parkeringarna
  • Osbybostäder sätter upp parkeringsskyltar på de hyrda p-platserna
  • Information delas ut till berörda fastigheter/hyresgäster om vilket datum övervakningen börjar

22/9 har vi stängt pga utbildning

Bevattningsförbudet upphävt i Osby

Bevattningsförbudet i Osby kommun hävs från och med den 2 september 2020, då både vattenförsörjning och vattenförbrukning nu anses vara stabila nog.

Läs mer https://www.sbvt.se/

Höstens Tekniksprångare!

I höst gör John Pedersen från Loshult sin praktik på Osbybostäder inom ramen för den nationella satsningen Tekniksprånget! 
John kommer att praktisera hos oss under cirka 4 månader.

Vi hälsar John välkommen!

Bakgrund

Tekniksprånget är en nationell satsning som syftar till att fler ungdomar ska intressera sig för högre tekniska utbildningar. Praktiken är öppen för dem som gått NA/TE och är under 21 år.

Genom tekniksprånget ges chansen att utforska ingenjörsyrket, få en mentor, värdefulla kontakter och dessutom tjäna 15 500 kr i månaden. Totalt medverkar över 200 arbetsgivare på 100 platser runt om i landet.

Läs mer på https://teknikspranget.se/

Tekniksprånget

Kontoret håller stängt idag 24/8 pga utbildning.

Kontoret håller stängt idag måndag den 24 augusti 2020.

Välkommen åter imorgon den 25 augusti.

Vänligen Osbyostäder AB.