Utflyttning

  • Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt på befintligt hyreskontrakt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du t ex säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj. Uppsägningstiden är tre månader, du är alltså betalningsansvarig t o m den 31 juli. När någon avlider är uppsägningstiden 1 månad, under förutsättning att lägenheten säges upp inom en månad efter dödsfallet, i annat fall blir det tre månaders uppsägningstid.
  • Besiktningsman kontaktar utflyttande hyresgäst och bestämmer tid för förbesiktning och visning av lägenheten. Lägenheten visas för tre (3) personer som lagt intresseanmälan.
  • Senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen måste lägenheten vara noggrant städad och tömd.
  • Nycklarna skall lämnas till besiktningsman.
  • Slarvar du med städning måste vi debitera dig för städkostnader.
  • Glöm inte tömma förråd och eventuell garageplats.
  • Kom ihåg att ombesiktning kostar extra.