Styrelse

Enligt kommunfullmäktige beslut § 100/2016 2016-10-24
Ledamöter:

Johnny Ahlqvist (S) ordförande
Lars-Erik Svensson (M), vice ordförande
Agneta Malm (S)
Hans Persson (SD)
Ann-Charlotte Melin (C)

Ersättare:
Karin Augustsson  (S)
Ingvar Andrén (KD)
Mattias Petersson (S)
Johan Nilsson (SD)
Staffan Lutterdahl (L)