Ny regler för behandling av personuppgifter GDPR

Den 25 maj 2018 kommer nya EU-regler om hur företag och organisationer får använda personuppgifter inom sin verksamhet.
EU-reglerna återfinns i dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).
Osbybostäder AB är skyldig att följa de nya reglerna för att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.
Hur personuppgifter kommer att få användas i vår verksamhet framöver är i stort oförändrat jämfört med hur det fungerar i dag. Reglerna införs för att tydliggöra att ansvaret för att reglerna följs ligger hos företag och organisationer som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Vi som ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter måste kunna visa att vi följer EU-reglerna i GDPR.

Här får du veta vad Osbybostäder AB använder personuppgifterna till och hur din personliga integritet skyddas.