Klagomål

  • Om du inte kan lösa problemet själv, vänd dig till oss på kontoret.
  • Blir du störd av lägenhetsbråk med slagsmål, misshandel etc. bör du ringa Polis (112)
  • Upprepade ständiga störningsmoment accepteras inte i våra lägenheter.
  • För att undvika problem när du ska ha en fest, meddela gärna dina grannar i förväg, genom att personligen ringa på och prata med dem eller sätt upp en lapp i trappuppgången.
  • För oss som bor i flerfamiljshus eller har trädgårdar som gränsar till varandra, borde det vara en självklarhet att visa ömsesidig hänsyn.
  • Vid akuta problem efter arbetstid kontakta Safe Partner 0200- 225 200

    ”Som du själv vill bli behandlad skall du behandla dina grannar”.