Störningar

Vad som avses med störning

När hyresgästen använder lägenhetern skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. trappa, hiss, tvättstuga och utemiljö.

  • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t.ex. att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller ha volymen på Tv:n alltför hög.
  • Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av t.ex. besökare till lägenheten.
  • Hundar får inte skälla eller yla så att omrkingboende störs.

En enkel tumregel kan vara att ingenting skall höras till grannarna. Detta gäller dygnet runt men är speciellt angeläget från klockan 22:00 till klockan 07:00 eftersom man skall kunna sova ostört.