Information om pågående hyresförhandlingar

Hyresförhandlingar om 2018 års hyror har påbörjats
Osbybostäder har tillsammans med hyresgästföreningen påbörjat arbetet med att förhandla 2018 års hyror.
 
För mer information kontakta VD Kent Lundén telefon: 0479-52 84 26