Hur nöjd är du med ditt boende?

Osbybostäder ska bli Osbys bästa hyresvärd!

För att lyckas med detta måste vi veta vad du som hyresgäst tycker. Vi ska ta reda på nöjd du är med ditt boende med hjälp av Scandinfo Marketing Research. Företaget kommer att skicka ut enkäter med start i vecka 35.

Enkäterna består av ett antal frågor kopplat till olika aspekter av boendet – allt ifrån hur nöjd du är med bostadens standard till hur felanmälan fungerar.

Alla som bor hos Osbybostäder kommer att få möjlighet att svara på en enkät varje kalenderår. Varje månad får ca en tolftedel av hyresgästerna en enkät i brevlådan. Detta innebär att just din enkät kanske inte skickas ut förrän vid ett senare tillfälle.

Du kan också svara via internet, inloggningsuppgifter finns på enkäten. Om du svarar via internet finns också möjlighet att svara på andra språk än svenska.

Varför ska jag svara på enkäten?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra ditt boende. Alla svar är viktiga oavsett om du är nöjd eller missnöjd!

Är jag som hyresgäst anonym?

Du som svarar är helt anonym gentemot Osbybostäder. De adressuppgifter som Scandinfo hanterar i samband med undersökningen skyddas av offentlighets- och sekretesslagen samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).  För mer information se: info.scandinfo.se/sekretess 

Bakgrund

Osbybostäder har under flera år arbetat med kundundersökningar i samarbete med Hyresgästföreningen. Sedan hösten 2017 har vi valt att samarbeta med ett undersökningsföretag som heter Scandinfo Marketing Research för att få en ytterligare bättre uppfattning om vad du som hyresgäst tycker fungerar bra respektive vad vi bör förbättra i vår förvaltning.

Vill du veta mer om undersökningen kan du ta kontakt med:

Scandinfo Marketing Research:

support@scandinfo.se eller 031-743 44 79

Osbybostäder AB

VD Kent Lundén 0479- 528 426