Att tänka på

  • Hundar och katter får inte springa lösa i bostadsområdet.
  • Lämna inte ditt husdjur utan tillsyn.
  • Rasta inte hunden var som helst i bostadsområdet och glöm inte att ta upp efter dem.
  • Mata inte fåglarna då det lockar dit både råttor och möss.
  • Ormar och ödlor tillåts inte i våra lägenheter.
  • Körning med motorfordon eller cykling inom bostadsområdet är inte tillåtet. Era barn ska känna sig trygga och säkra när de är ute.
  • Cyklar, barnvagnar, skidor, skridskor och andra föremål får inte förvaras i trapphuset. Vår städpersonal behöver fria ytor för lokalvård och brandvägar i trapphuset får inte blockeras.
  • Se till att barn och ungdomar är rädda om växter och rabatter.
  • Får du ohyra i din lägenhet, problem med t. ex. myror, getingar, möss eller andra skadedjur så måste du anmäla det till ANTICIMEX 077-140 11 00. När du ringer dit uppger du din adress och att du bor i Osbybostäder.