AKUT - Storgatan 67 i Killeberg - parkeringen

Ericsson har börjat gräva på vår parkering på fastighet Storgatan 67 C.
Ledningsfel telefonledning.
Detta kan medföra begränsningar i framkomligheten till parkeringen.
Stängsel kommer att sättas upp.
Ericsson kommer även återställa allt när dom är färdiga.