Registrera dig här

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

  • Svenskt personnr:
  • Person/Orgnr:
  • Lösenord:
  • Minst 6 tecken samt både bokstäver och siffror
  • Bekräfta lösenord:
  • E-postadress:
  •  
  •  
  • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@osbybostader.se.
  • Jag/vi samtycker:
Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för JAG/VI SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att OSBYBOSTÄDER har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att OSBYBOSTÄDER lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Mitt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på OSBYBOSTÄDERs hemsida. Jag är medveten om att OSBYBOSTÄDER förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även att kakor (cookies) som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator. Jag godkänner att OSBYBOSTÄDER gör anteckningar, i uthyrningsprogrammet med mina personliga uppgifter. Personuppgiftsansvarig är Osbybostäder AB, Box 21, 283 21 OSBY