Sophantering

Soprum och sophantering

  • I samtliga områden gäller källsortering.
  • Vidare information finns i broschyren i pärmen som tillhör varje lägenhet.

OBS! Mycket viktigt är att det inte finns plast i det organiska avfallet.

Vid behov av hjälp med större möbler och andra grovsopor, kontakta Ögrab 044-790 59 80 minst 1 vecka innan, så hämtar de grovsoporna.